225-1251

ססטרציוס ברונזה רומי פנים: דיוקן Sabina, אשתו של הדריאנוס וכיתוב: Sabina Augusta-Hadirani Aug, גב: Concordia מצב F

Roman bronze coin, sestertius, obverse: head of Sabina wife of Hadrian, legend: Sabina Augusta-Hadriani-Aug, reverse: Concordia

Start Price: $50 Sold for: $50


ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי