225-1252

מטבע כסף רומי ע"ס דינר שלטון הדריאנוס, 117-135 לספירה (שחוק)

Roman silver coin, Denrius, rule of Hadrian 117-138 CE (eroded)

Start Price: $25 Sold for: $35


מטבע כסף רומי ע
מטבע כסף רומי ע
מטבע כסף רומי ע
מטבע כסף רומי ע
מטבע כסף רומי ע