225-1253

ססטרציוס ברונזה רומי קיסר הדריאנוס, 138-117, פנים: דיוקן קיסר, גב: האלה פורטונה

Roman bronze coin, sestertius, emperor Hadrian 117-138, obverse: head of emperor, reverse: goddess Fortuna

Start Price: $50 Sold for: $50


ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי
ססטרציוס ברונזה רומי