225-1255

מטבע ברונזה רומי, ע"ס ססטרציוס שלטון Gordianus, 238-244

Roman bronze coin, sestertius,rule of Gordian III 238-244

Start Price: $60 Sold for: $60


מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע