225-1258

מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונדיוס שלטון הקיסר אוגוסטוס, 36 לפנה"ס - 14 לספירה (שחוק)

Roman bronze coin, dupondius, rule of Augustus 27 BCE-14 CE (eroded)

Start Price: $30


מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע