225-1259

מטבע ברונזה רומי, ע"ס דופונטיוס, שלטון הקיסר Trajanus 98-117

Roman bronze coin, dupondius, rule of Trajan 98-117

Start Price: $60 Sold for: $60


מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע