225-1262

שבעה מטבעות כסף קטנים, מזרח אירופה, מאות 12-13

Seven small silver coins, Eastern Europe, 12th-13th c

Start Price: $35 Sold for: $65


שבעה מטבעות כסף קטנים,
שבעה מטבעות כסף קטנים,
שבעה מטבעות כסף קטנים,
שבעה מטבעות כסף קטנים,
שבעה מטבעות כסף קטנים,