225-1264

מטבע ברונזה רומי, ע"ס דופונדיוס שלטון אלכסנדר סוורוס, 235-222

Roman bronze coin, dupondius, rule of Severus Alexander 222-235

Start Price: $40 Sold for: $50


מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע
מטבע ברונזה רומי, ע