225-1265

מטבע כסף יווני, פנים: ראש אתינה גב: זאוס יושב, לימין האלה מינרווה, המאה השלישית לפנה"ס

Greek silver coin, obverse: head of Athena, reverse: a seated Zeus to the right of the goddess Minerva, 3rd c BCE

Start Price: $100 Sold for: $100


מטבע כסף יווני, פנים: ראש אתינה
מטבע כסף יווני, פנים: ראש אתינה
מטבע כסף יווני, פנים: ראש אתינה
מטבע כסף יווני, פנים: ראש אתינה
מטבע כסף יווני, פנים: ראש אתינה