225-1267

עשר מטבעות ברונזה, פרוטות תקופה חשמונאית, מצבים Fine

Ten bronze pruta coins, Hasmonean era, Fine

Start Price: $100 Sold for: $100


עשר מטבעות ברונזה, פרוטות
עשר מטבעות ברונזה, פרוטות
עשר מטבעות ברונזה, פרוטות
עשר מטבעות ברונזה, פרוטות
עשר מטבעות ברונזה, פרוטות