225-1269

ססטרציוס ברונזה רומי, שלטון הקיסר הדריאנוס VF

Roman bronze coin, sestertius, rule of Hadrian

Start Price: $100 Sold for: $100


ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,