225-1270

ססטרציוס ברונזה רומי, קיסר 161-180 Antoninus Pius, גב: Concordia

Roman bronze coin, sestertius, emperor Marcus Aurelius 161-180, reverse: Concordia

Start Price: $50 Sold for: $50


ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,