225-1274

מטבע ברונזה רומי ע"ס דופונטיוס שלטון הקיסר Maximus 306-312

Roman bronze coin, dupondius, rule of Maxentius 306-312

Start Price: $50 Sold for: $50


מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע