225-1276

מטבע כסף רומי, ע"ס Antonianus שלטון Gallienus 253-258, פנים: דיוקן הקיסר, גב: האלה ויקטוריה מביסה את גרמניה

Roman silver coin, Antoninianus, rule of Gallienus 253-268, obverse: head of emperor, reverse: goddess Victoria defeating Germania

Start Price: $50 Sold for: $50


מטבע כסף רומי, ע
מטבע כסף רומי, ע
מטבע כסף רומי, ע
מטבע כסף רומי, ע
מטבע כסף רומי, ע