225-1277

ססטרציוס ברונזה רומי, שלטון הקיסר Claudius 41-54, גב: יופיטר אוחז בידו זר שיבולים

Roman bronze coin, sestertius, rule of emperor Claudius 41-54, obverse: head ?, reverse: Jupiter with thunderbolts

Start Price: $200 Sold for: $200


ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,