225-1278

מטבע ברונזה רומי' דיוקנאות של שני קיסרים לאחר מותם, המאה הראשונה לספירה

Roman bronze coin, ?

Start Price: $50 Sold for: $50


מטבע ברונזה רומי' דיוקנאות
מטבע ברונזה רומי' דיוקנאות
מטבע ברונזה רומי' דיוקנאות
מטבע ברונזה רומי' דיוקנאות
מטבע ברונזה רומי' דיוקנאות