225-1279

ססטרציוס ברונזה רומי, שלטון Nero , פנים: דיוקן הקיסר, גב: נרו וחייל, כ"א על סוס

Roman bronze coin, sestertius, rule of Nero Claudius 54-68, obverse: head of emperor, reverse: Nero with soldier, each on horseback

Start Price: $70 Sold for: $70


ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,
ססטרציוס ברונזה רומי,