225-1280

מטבע ברונזה רומי ע"ס אס שלטון הקיסר הדריאן, 117-138, פנים: דיוקן הקיסר, גב: אוניה רומית

Roman bronze coin, as, rule of Hadrian, 117-138, obverse: head of emperor, reverse: Roman ship

Start Price: $50 Sold for: $50


מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע
מטבע ברונזה רומי ע