225-1286

שני בקבוקוני טרה קוטה רומיים, גוון לבנבן, תיקונים קלים

Two Roman terracotta vials, whitish shade, minor repairs

Start Price: $35 Sold for: $35


שני בקבוקוני טרה קוטה רומיים,
שני בקבוקוני טרה קוטה רומיים,
שני בקבוקוני טרה קוטה רומיים,
שני בקבוקוני טרה קוטה רומיים,
שני בקבוקוני טרה קוטה רומיים,