225-1287

לוט של חרוזים מצריים, מהאלף הראשון לפנה"ס : עגולים וצינוריים, ס"ה כ-220 גרם, מצבים VF

Lot of Egyptian beads, 1st millennium BCE: round and tubal, approx. 220 gm, VF

Start Price: $100 Sold for: $120


לוט של חרוזים מצריים,
לוט של חרוזים מצריים,
לוט של חרוזים מצריים,
לוט של חרוזים מצריים,
לוט של חרוזים מצריים,