225-1290

ששה תקליטי 331/3, ישראל שנות ה60: שיר הטלפון (פאונה-לונדון), יריד המזרח הבינלאומי ת"א, גן חיות (מרים אביגל ועוד

Six 331/3 records, Israel, 1960’s,”the telephone no ring” (Paone-London), Ha’mizrach Habeinleumi Tel Aviv, Gan Chayot (Miriam Avigal) and more

Start Price: $25


ששה תקליטי 331/3, ישראל
ששה תקליטי 331/3, ישראל
ששה תקליטי 331/3, ישראל
ששה תקליטי 331/3, ישראל
ששה תקליטי 331/3, ישראל