225-1291

חמישה מזלגות ושתי כפיות עבודת יד ירושלמית (כנראה של בתי המלאכה של הכנסיה הרוסית ירושלים עבור צליינים)

Five forks and two teaspoons, Jerusalem handicraft (probably from the workshops of the Russian Church in Jerusalem for pilgrims)

Start Price: $40 Sold for: $55


חמישה מזלגות ושתי כפיות
חמישה מזלגות ושתי כפיות
חמישה מזלגות ושתי כפיות
חמישה מזלגות ושתי כפיות
חמישה מזלגות ושתי כפיות