225-1293

קופסת תכשיטים קטנה עשויה שפלטר עם תבליט מראה הכותל המערבי על המכסה, א"י, שנות ה20

Small spelter jewelry box, with an embossment of the western wall on the lid, Eretz Israel 1920’s

Start Price: $40 Sold for: $65


קופסת תכשיטים קטנה עשויה שפלטר
קופסת תכשיטים קטנה עשויה שפלטר
קופסת תכשיטים קטנה עשויה שפלטר
קופסת תכשיטים קטנה עשויה שפלטר
קופסת תכשיטים קטנה עשויה שפלטר