225-1295

קופסת תכשיטים מעץ זית, על המכסה ציור ירושלים העתיקה וכיתוב "מזכרת ארץ ישראל, ירושלם Jerusalem

Olive wood jewelry box, with a drawing of ancient Jerusalem on the lid and inscribed “Mazkeret Eretz Israel Jerusalem”

Start Price: $50 Sold for: $50


קופסת תכשיטים מעץ זית,
קופסת תכשיטים מעץ זית,
קופסת תכשיטים מעץ זית,
קופסת תכשיטים מעץ זית,
קופסת תכשיטים מעץ זית,