225-1297

חותם מתכת "מקום המקדש" ירושלים, סוף המאה ה19

Metal seal “Makom Hamikdash”, Jerusalem, late 19th century

Start Price: $50 Sold for: $130


חותם מתכת
חותם מתכת
חותם מתכת
חותם מתכת
חותם מתכת