225-1299

קופסת טבק, כסף 833, עם חריטה על המכסה "מזכרת טבריה", ומראה העיר טבריה עם חוף הכינרת, א"י, שנות ה20

Silver 833 tobacco box, with engraving on lid “Mazkeret Tveria” and an image of the city Tiberias and the lakeshore of the Sea of Galilee, Eretz Israel 1920’s

Start Price: $50 Sold for: $150


קופסת טבק, כסף 833,
קופסת טבק, כסף 833,
קופסת טבק, כסף 833,
קופסת טבק, כסף 833,
קופסת טבק, כסף 833,