225-1301

שעון מדף מנגנון Idox, ישראל הקופסה מפליז עם ציפוי ירוק, גלגל השעון מוקף סמלי 12 השבטים. שעונים אלו נתנו לקונים של טלויזיות פיילוט בישראל, תחילת שנות ה70

Mantel clock, Idox mechanism, Israel, brass case with green coating, clock wheel surrounded by symbols of the twelve tribes,given to purchasers of Pilot TV sets in Israel, early 1970’s

Start Price: $75


שעון מדף מנגנון Idox, ישראל
שעון מדף מנגנון Idox, ישראל
שעון מדף מנגנון Idox, ישראל
שעון מדף מנגנון Idox, ישראל
שעון מדף מנגנון Idox, ישראל