225-1302

פרוטומת גבס של "מוצרט" ישראל, שנות ה50

Plaster bust of “Mozart”, Israel 1950’s

Start Price: $25


פרוטומת גבס של
פרוטומת גבס של
פרוטומת גבס של
פרוטומת גבס של
פרוטומת גבס של