225-1304

ארבעה פריטי רכבת ישראל: תעודת עובד בכיר (דוגמה), כרטיס כבוד, שנה טובה ותעודת עובד

Three Israel Railways articles: Senior passage card (example), honorary ticket, new year greeting card and passage card

Start Price: $25 Sold for: $25


ארבעה פריטי רכבת ישראל:
ארבעה פריטי רכבת ישראל:
ארבעה פריטי רכבת ישראל:
ארבעה פריטי רכבת ישראל:
ארבעה פריטי רכבת ישראל: