225-1305

קופסת אתרוג, עץ זית מגולף ארץ ישראל, תקופת המנדט, עם מראה הכותל, קבר רחל, יד אבשלום, מסגד עומר, מערת המכפלה

Ethrog box, carved olive wood, Eretz Israel, B Mandate, showing the western Wall, Rachel's Tomb, Absalom's Tomb, the Dome of the Rock and the Cave of Machpelah

Start Price: $220 Sold for: $220


קופסת אתרוג, עץ זית מגולף
קופסת אתרוג, עץ זית מגולף
קופסת אתרוג, עץ זית מגולף
קופסת אתרוג, עץ זית מגולף
קופסת אתרוג, עץ זית מגולף