225-1306

סרט 8 מ"מ, ששה ימים ביוני סדרת מלחמות ישראל, ת.ס.י., תעשית סרטים ישראלית

8 mm film, Six Days in June, Israeli Wars series, T.S.I. Israeli film industry

Start Price: $25 Sold for: $30


סרט 8 מ
סרט 8 מ
סרט 8 מ
סרט 8 מ
סרט 8 מ