225-1307

מיניאטורה, גילוף אבן גיר ירושלמית המאה ה19, קבר רחל

Miniature Jerusalem limestone carving, 19th c, Rachel’s Tomb

Start Price: $180 Sold for: $240


מיניאטורה, גילוף אבן גיר ירושלמית
מיניאטורה, גילוף אבן גיר ירושלמית
מיניאטורה, גילוף אבן גיר ירושלמית
מיניאטורה, גילוף אבן גיר ירושלמית
מיניאטורה, גילוף אבן גיר ירושלמית