225-1315

10 תמונות, למגילת רות סביבות 1950

Ten images, for Megilat Ruth, around 1950

Start Price: $25


10 תמונות, למגילת רות
10 תמונות, למגילת רות
10 תמונות, למגילת רות
10 תמונות, למגילת רות
10 תמונות, למגילת רות