225-1316

פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט כיתוב בצלאל, made in Palestine, ותמונה של הר הבית (דהוי), א"י, שנות ה30

Traveling Shabbat candlestick, engraved olive wood, inscribed Bezalel, made in Palestine and with an image of the Temple Mount (faded) Eretz Israel 1930's

Start Price: $70


פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט
פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט
פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט
פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט
פמוט מסע לשבת, עץ זית חרוט