225-1318

שיר השירים, ציר זאב רבן בצלאל, ירושלם, מהדורה עברית, הוצ' שולמית, ירושלים, 1950 בערך

Song of Songs, illustrator Ze’ev Raban, Bezalel Jerusalem, Hebrew edition, publ by Shulamit, Jerusalem, approx. 1950

Start Price: $90 Sold for: $90


שיר השירים, ציר זאב רבן
שיר השירים, ציר זאב רבן
שיר השירים, ציר זאב רבן
שיר השירים, ציר זאב רבן
שיר השירים, ציר זאב רבן