225-1322

חנוכית פליז, גב עם פלק, מראה הכותל המערבי, ישראל, שנות ה60

Brass Chanukah lamp, back with plaque showing the Western Wall, Israel, 1960’s

Start Price: $25 Sold for: $25


חנוכית פליז, גב עם פלק,
חנוכית פליז, גב עם פלק,
חנוכית פליז, גב עם פלק,
חנוכית פליז, גב עם פלק,
חנוכית פליז, גב עם פלק,