225-1323

חנוכית קרמיקה גדולה לנרות דוגמת הכותל המערבי

Large ceramic Chanukah lamp for candles, Western Wall pattern

Start Price: $90 Sold for: $90


חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות