225-1324

חנוכית פליז, גב עם מגל, שנים עשר השבטים, מנורה ועוד, ישראל, שנות ה30

Brass Chanukah lamp, back with sickle, the 12 tribes, Menorah and more, Israel 1930’s

Start Price: $25 Sold for: $40


חנוכית פליז, גב עם מגל,
חנוכית פליז, גב עם מגל,
חנוכית פליז, גב עם מגל,
חנוכית פליז, גב עם מגל,
חנוכית פליז, גב עם מגל,