225-1325

חנוכיה כסף 925 זקופה לנרות, הצורפים , ישראל, שנות ה50-60

Silver 925 erect Chanukah lamp, Hatsorfim, Israel 1950’s-60’s

Start Price: $200 Sold for: $220


חנוכיה כסף 925 זקופה לנרות,
חנוכיה כסף 925 זקופה לנרות,
חנוכיה כסף 925 זקופה לנרות,
חנוכיה כסף 925 זקופה לנרות,
חנוכיה כסף 925 זקופה לנרות,