225-1328

פיגורת קרמיקה, אישה תימניה עם כד, חתום

Ceramic figurine, Yemeni woman with jug, marked

Start Price: $60 Sold for: $60


פיגורת קרמיקה, אישה תימניה
פיגורת קרמיקה, אישה תימניה
פיגורת קרמיקה, אישה תימניה
פיגורת קרמיקה, אישה תימניה
פיגורת קרמיקה, אישה תימניה