225-1331

התנ"ך, 24 ליטוגרפיות לסיפורי התנ"ך ירושלים שנות ה20

The Bible, 24 Lithographs to bible stories, Jerusalem the 1920's

Start Price: $325


התנ
התנ
התנ
התנ
התנ