225-1332

סירות-עולים-הורים וארונות שולחנות וכסאות-ברכת הנרות-אריות ודגים-צמחים, הוצ' מסדה, רמת גן, 1972, כולל פוסטר

Sirot-Olim-Horim V’Aronot Shulchanot V’Kisaot-Birkat Ha’nerot-Arayot V’Dagim Tzmachim, Masada publ. Ramat Gan, 1972, including a poster

Start Price: $50 Sold for: $50


סירות-עולים-הורים וארונות
סירות-עולים-הורים וארונות
סירות-עולים-הורים וארונות
סירות-עולים-הורים וארונות
סירות-עולים-הורים וארונות