225-1339

תצריב, בדואים על חוף הכנרת חתום בלוח J.N. 1925

Etching, Bedouins on the shore of the sea of Galilee, signed on plate J.N. 1925

Start Price: $50


תצריב, בדואים על חוף הכנרת
תצריב, בדואים על חוף הכנרת
תצריב, בדואים על חוף הכנרת
תצריב, בדואים על חוף הכנרת
תצריב, בדואים על חוף הכנרת