225-1343

רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50 חתום

Ink drawing, portrait of a boy, 1950’s, signed

Start Price: $240


רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50
רישום טוש, דיוקן ילד, שנות ה50