225-1345

אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות ביפו, חתום

Aquarelle with ink, Hamadregot street in Jaffa, signed

Start Price: $40


אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות
אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות
אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות
אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות
אקוורל עם טוש, רחוב המדרגות