225-1346

בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב "שיויתי (השם) לנגדי תמיד" עבודת תבליט מיוחדת (פגם קל)

Ceramic Mezuzah, inscribed:“Shiviti (Hashem) L’negdi Tamid”, special embossment work (minor damage)

Start Price: $350


בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב
בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב
בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב
בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב
בית מזוזה מקרמיקה, עם כיתוב