225-1350

ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום בלוח

Lithograph, Tower of David, signed on plate

Start Price: $25 Sold for: $30


ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום
ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום
ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום
ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום
ליטוגרפיה, מגדל דוד, חתום