225-1351

שמן על בד, בתים בכפר, חתום

Oil on canvas, house in the village, signed

Start Price: $50 Sold for: $240


שמן על בד, בתים בכפר, חתום
שמן על בד, בתים בכפר, חתום
שמן על בד, בתים בכפר, חתום
שמן על בד, בתים בכפר, חתום
שמן על בד, בתים בכפר, חתום