225-1357

רישום, דיוקן המשורר שאול טשרניחובסקי, חתום ע"י שניהם

Drawing, portrait of the poet Shaul Tchernichovsky, signed by both

Start Price: $500


רישום, דיוקן המשורר שאול
רישום, דיוקן המשורר שאול
רישום, דיוקן המשורר שאול
רישום, דיוקן המשורר שאול
רישום, דיוקן המשורר שאול