225-1363

שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום

Oil on cardboard, rural landscape, signed

Start Price: $60


שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום
שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום
שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום
שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום
שמן על קרטון, נוף כפרי, חתום